Uitvoerings­begeleiding

Groot of planmatig onderhoud doeltreffend laten uitvoeren? Dankzij onze diepgaande expertise in vastgoedonderhoud en bouw- en projectmanagement kunnen wij u volledig ontzorgen.

Offerte aanvragen

Onderhouden is beter dan vervangen

De meeste VvE’s hebben niet de tijd, de kennis of de ervaring om planmatig en groot onderhoud in goede banen te leiden. Dat is een probleem. Het tijdig en structureel plegen van onderhoud is cruciaal in het behouden van uw woningwaarde, uw wooncomfort en in het voorkomen van grootschalige renovatiewerkzaamheden.

Professionele begeleiding

Kies daarom voor de zekerheid en het gemak van uitvoeringsbegeleiding van Laan35. Onze deskundige adviseurs hebben de benodigde ervaring en expertise om ervoor te zorgen dat het juiste onderhoud op de juiste manier en het juiste moment wordt uitgevoerd. Wij helpen u bij het vinden van een geschikte aannemer, leiden de bouwvergaderingen en zien toe op de correcte uitvoering van de afgesproken werkzaamheden. Dankzij onze grondige inventarisatie vooraf en kritische houding tijdens de uitvoering zal de aannemer achteraf zelden tot extra kosten komen.

Onze uitvoeringsbegeleiding in 6 stappen

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met u en uw gebouw, bespreken we uw wensen en hoe wij u daarmee kunnen helpen. Op basis van dit gesprek stellen wij een op maat gemaakte offerte op.

Inventarisatie en analyse

We beginnen met het inventariseren van de huidige staat van het gebouw en het analyseren van de onderhoudsbehoefte. We kijken tijdens een schouw naar de staat van de verschillende onderdelen van het gebouw waaraan groot onderhoud plaats dient te vinden, zoals het dak, de gevel, de ramen en de installaties. Indien nodig stellen we ook een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of andere benodigde onderzoekrapportages op.

Technisch bestek

Voor de uitvoering van het onderhoud stellen we een technisch bestek op. Hierin staan de specifieke eisen en wensen waaraan de werkzaamheden van de aannemer moeten voldoen. Dankzij onze grondige inventarisatie vooraf en kritische houding tijdens de uitvoering zal de aannemer achteraf zelden tot extra kosten komen.

Aanbesteding

Op basis van ons uitgebreide netwerk en aan de hand van een aanbesteding op basis van meerdere offertes, vinden we de juiste aannemer voor het onderhoudswerk. Wij brengen vervolgens advies uit over welke partij het beste bij u past op basis van prijs en kwaliteit.

Begeleiding tijdens de uitvoering

Ook tijdens de uitvoering spelen onze adviseurs een belangrijke rol. Aan de hand van locatiebezoeken zien wij erop toe dat alles volgens de afspraken en het bestek wordt uitgevoerd en dat het de gewenste kwaliteit heeft. Daarnaast voeren wij de bouwvergaderingen met de aannemer én zorgen we dat alle bewoners op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan hun gebouw.

Oplevering en afronding

Wij voeren een controle uit op het opgeleverde werk wanneer de uitvoering volledig is afgerond. Hiertoe wordt een proces-verbaal opgesteld met eventuele opleverpunten die nog opgelost moeten worden door de aannemer.

Grotere projecten

Bij projecten onder €1.000.000,- werken we aan de hand van aanbesteding op basis van meerdere offertes. Voor grotere projecten stellen we een bouwteam samen waarin de VvE, Laan35 en een aannemer vertegenwoordigd zijn. Bij dergelijke projecten zal de aannemer na het opstellen van het technische bestek een offerte opstellen voor de uitvoering. Deze offerte laten wij toetsen door een externe en onafhankelijke kostendeskundige. Zo weet u zeker dat u de scherpste prijs krijgt voor de aangeboden onderhoudswerkzaamheden.

Heldere communicatie

Goede en vooral duidelijke communicatie is cruciaal om onderhoudsprojecten succesvol en naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Daarom besteedt Laan35 veel aandacht aan communicatie tussen alle betrokken partijen en zorgen wij altijd voor een persoonlijk aanspreekpunt.

Wilt u structureel, tijdig en kwalitatief onderhoud voor een goede prijs?

Neem dan contact op met Paul Gravestein

020 - 787 0835 Offerte aanvragen