Begeleiding renovatie pannendak VvE HVN

Amsterdam

Laan35 heeft een integrale rol gespeeld in het project van VvE HVN, waarbij zowel het opstellen van het MJOP als de uitvoeringsbegeleiding onder onze verantwoordelijkheid vielen. Het begon met het MJOP, waaruit op basis van de conditiemeting naar voren kwam dat er sprake was van een matige staat van het pannendak.

Op verzoek van de VvE hebben we het pannendak in een vervolgonderzoek nog verder geïnspecteerd om de haalbare herstelscenario’s te identificeren en een gedetailleerder beeld te krijgen van de staat van het dak. Na zorgvuldige analyse en overleg met de VvE hebben we twee scenario’s uitgewerkt. Het eerste scenario omvatte het herstel van het dak zodat het nog minimaal 10 jaar kon worden gebruikt. Het tweede scenario omvatte de volledige vernieuwing van het dak, waardoor het weer 60 jaar wind- en waterdicht zou zijn.

De keuze viel uiteindelijk op het tweede scenario, waarbij Laan35 de VvE heeft begeleid bij het volledig vernieuwen van het pannendak. In samenwerking met de VvE hebben we een technisch bestek opgesteld en diverse partijen met garantiesystemen benaderd. Uiteindelijk is het bedrijf Klomp+ (nu bekend als Hellen+) geselecteerd, dat een garantiesysteem van 15 jaar van Monier aanbood. De vervanging van het pannendak, inclusief alle aansluitingen, is vervolgens efficiënt en met minimale overlast voor de bewoners uitgevoerd, conform het technisch bestek en onder toeziend oog van het uitvoeringsbegeleidingsteam van Laan35.


Neem contact op
020 - 787 0835 Offerte aanvragen