Begeleiding van onder meer schilderwerkzaamheden, asbestverwijdering bij VvE Michaelplein

Het bestuur van VvE Michaelplein in Amsterdam was op zoek naar een betrouwbare partner die de uitvoering van hun onderhoudswerkzaamheden kon begeleiden. Na een teleurstellende ervaring met onduidelijke en oneerlijke afspraken bij een vorig project, stonden transparantie en eerlijke samenwerking bovenaan hun prioriteitenlijst. Laan35 bood uitkomst.

Na een zorgvuldige inspectie van de werkzaamheden zoals vastgesteld in het MJOP, heeft VvE Michaelplein onder begeleiding van Laan35 een aanbesteding uitgezet bij drie partijen. Uit deze inschrijvingen bleek de firma Cas Pronk uit Heemskerk niet alleen de meest voordelige, maar ook de meest geschikte partij om de werkzaamheden aan toe te vertrouwen. Het project omvatte onder andere schilderwerkzaamheden, asbestverwijdering en vervanging van hemelwaterafvoeren.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden heeft Laan35 nauwlettend toegezien op de voortgang en kwaliteit. Dankzij een strakke planning en duidelijke communicatie is het project volledig volgens schema en zonder onnodig meerwerk afgerond. Het bestuur van VvE Michaelplein was zeer tevreden met de professionele begeleiding van Laan35 en de succesvolle uitvoering van de werkzaamheden.


Neem contact op
020 - 787 0835 Offerte aanvragen