Verduurzamings­begeleiding bij 17 VvE’s in de Hovenbuurt te Zoetermeer

Zoetermeer

Laan35 heeft met trots 17 VvE’s in de Hovenbuurt te Zoetermeer begeleid bij een omvangrijk duurzaamheidsproject. Deze VvE’s bestaan uit 7 tot 20 appartementen en dateren uit de late jaren 70, waarbij een grondige verbetering van de thermische kwaliteit en energie-efficiëntie nodig was. Geconfronteerd met de uitdagende taak die de leden van de verduurzamingscommissie van deze VvE’s te wachten stond, hebben zij verstandig besloten om Laan35 in te schakelen als professionele partner voor deskundige begeleiding.

Bij Laan35 hebben we de VvE’s gedurende het gehele verduurzamingsproces begeleid en ondersteund. We hebben diverse scenario’s doorgerekend en de haalbaarheid ervan getoetst, inclusief een gedetailleerde calculatie van de te verwachten uitvoeringskosten. Deze bevindingen zijn vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering aan de VvE’s gepresenteerd, waardoor zij een weloverwogen keuze konden maken tussen de verschillende opties.

We zijn er trots op dat we de VvE’s in de Hovenbuurt hebben kunnen bijstaan met onze expertise en diensten. Ons doel is om VvE’s te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in hun gebouwen. Voor de volgende stappen in dit proces zullen we gespecialiseerde onderzoeken uitvoeren, offertes opvragen voor de benodigde werkzaamheden en vervolgens de uitvoering van het project begeleiden.


Neem contact op
020 - 787 0835 Offerte aanvragen