Corporatieproject

Inventarisatie 4000 wooneenheden van De Goede Woning

Voor woningcorporatie De Goede Woning uit Zoetermeer heeft Laan35 ruim 4000 verhuureenheden geïnventariseerd. In het voortraject hebben we de wensen van de corporatie in kaart gebracht en samen het doel van de inspecties vastgesteld, zodat de data voor de corporatie bruikbaar is voor herinspecties en eenvoudig bijgewerkt kan worden. De vastgoedinventarisatie heeft voor De Goede Woning twee doeleinden, namelijk een basis voor de aanbesteding van schilderonderhoudswerkzaamheden en het maken van meerjarenonderhoudsplanningen.

We hebben zowel vanaf tekeningen als via een optimale routing met daadwerkelijke inspecties op locatie voor al het gewenste vastgoed de metrages geïnventariseerd conform de NEN3699. Met deze nauwkeurige inventarisatie kunnen onderhoudspartijen op basis van onze metrages een inschrijving afronden en kan de corporatie conditiemetingen uitvoeren. De Goede Woning is tevreden met de geleverde diensten door onze vastgoedinspecteurs en met regelmaat worden wij door de corporatie gevraagd om nieuw vastgoed te inventariseren.

020 - 787 0835 Offerte aanvragen