Woningcorporaties

Nauwe samenwerking met aandacht voor bewoners en markt

Faciliteren van woongelegenheid

Als woningbouwcorporatie heeft u een belangrijke taak in de maatschappij, namelijk voorzien in woongelegenheid. Maar hoe bereikt u dit en door welke behoefte in de huidige vraag naar woningbouw laat u zich leiden? Kan dit bovendien duurzaam? Dergelijke vragen herkent u wellicht wel.


Nauwe samenwerking, aandacht voor bewoners en markt

Laan35 heeft ervaring en kennis over woningcorporaties. Hierbij faciliteert Laan35 woningcorporaties op het gebied van technische inspecties, conditiemeting en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden voor het gehele vastgoedbezit. Met onze kennis en onafhankelijke inzichten voorzien wij u in een objectief beeld van onderhoudswerkzaamheden. Wij denken dus graag mee over hoe het onderhoud goed en structureel gebeurt. Hierdoor bent u in staat om in te spelen op al uw vraagstukken rondom woongelegenheid.

Daarbij inventariseren wij alle bouwdelen en installaties in het pand waarna wij dit onderbouwen met betrouwbare financiële inzichten. Ben u alleen geïnteresseerd in de staat van het vastgoed? Wij kunnen dit ook inzichtelijk maken voor u aan de hand van een conditiemeting.

Heeft u vragen of wilt u gewoon een keertje sparren over uw plannen? Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen, plan vrijblijvend een adviesgesprek in met een van onze adviseurs of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Overige werkgebieden

VvE en VvE beheer

Risicogestuurd en kostenbesparend resultaat

Industrie

Met aandacht voor al uw processen
rijksmuseum

Cultuur

Voor mens, kunst en cultuur
OSB

Onderwijs

Gezamenlijk bouwen wij aan onze toekomst

Zorginstellingen

Voor continuïteit, veiligheid en hygiëne
Hotels

Hotels

Voor recreatief verblijf en gebruik
Den Haag binnenplaats

Gemeenten

Met visie op de maatschappij
020 - 787 0835 Offerte aanvragen