Onze projecten

Want elk pand is uniek

Vrijblijvende offerte aanvragen

Gemeentelijk project: Haarlem

Voor de gemeente Haarlem hebben wij recent (september-november 2018) 76 MJOP’s gemaakt voor zeer divers vastgoed. Zo hebben we onder andere musea, ateliers, woningen, winkels, scholen, bedrijfsruimtes, buurthuizen, zorgvastgoed, sportcentra en horeca geïnspecteerd, maar ook het vastgoed op kinderboerderijen, begraafplaatsen, kerktorens, molens, brugwachtershuisjes, het pand waarin het Noord-Hollands archief is gevestigd en het stadhuis van de gemeente. In de portefeuille zitten een aantal zeer complexe maar interessante panden van honderden jaren oud en ook veel monumenten, die ieder een eigen aanpak verdienen.

Binnen twee maanden heeft een team van een projectmanager en een vastgoedinspecteur al het vastgoed uitvoerig geïnspecteerd op basis van de NEN2767 en aan de hand hiervan een MJOP opgesteld waarin het onderhoud voor de komende 25 jaar is opgenomen. Ons team heeft op locatie bij de gemeente zelf een tweetal dagen meegelopen voor het opzoeken van de benodigde tekeningen en de ontbrekende tekeningen zijn opgevraagd in het Noord-Hollands archief. In de gevallen dat er geen tekening beschikbaar was, hebben de projectmanager en inspecteur de panden handmatig ingemeten. De 76 MJOP’s zijn in drie fases opgeleverd en tussentijds zijn er evaluaties geweest met de gemeente Haarlem. De opdrachtgever is zeer tevreden over de werkwijze en (oplevering van) de rapporten.

Corporatieproject: De Goede Woning

Voor woningcorporatie De Goede Woning uit Zoetermeer heeft Laan35 in 2018 ruim 4000 verhuureenheden geïnventariseerd. In het voortraject hebben we de wensen van de corporatie in kaart gebracht en samen het doel van de inspecties vastgesteld, zodat de data voor de corporatie bruikbaar is voor herinspecties en eenvoudig bijgewerkt kan worden. De vastgoedinventarisatie heeft voor De Goede Woning twee doeleinden, namelijk een basis voor de aanbesteding van schilderonderhoudswerkzaamheden en het maken van meerjarenonderhoudsplanningen.

We hebben zowel vanaf tekeningen als via een optimale routing met daadwerkelijke inspecties op locatie voor al het gewenste vastgoed de metrages geïnventariseerd conform de NEN3699. Met deze nauwkeurige inventarisatie kunnen onderhoudspartijen op basis van onze metrages een inschrijving afronden en kan de corporatie conditiemetingen uitvoeren. De Goede Woning is tevreden met de geleverde diensten door onze vastgoedinspecteurs en met regelmaat worden wij door de corporatie gevraagd om nieuw vastgoed te inventariseren.

020 - 787 0835 Offerte aanvragen