Verduurzaming

Toekomstbestendig en kostenbesparend.

U wilt uw VvE gaan verduurzamen. Dat is een mooi en ambitieus plan. U denkt aan de toekomst op verschillende manieren; u zal energie besparen, het binnenklimaat van uw woning zal aangenamer worden, de waarde van uw woning zal stijgen, de energierekening zal juist omlaaggaan, uw woning wordt aantrekkelijker op de markt, uw woning zal voldoen aan toekomstige eisen vanuit de overheid en u helpt een beetje mee aan een duurzamere wereld.

Maar hoe gaat u dit aanpakken? In eerste instantie is het handig om te zorgen dat het gebouw minder energie verbruikt. Vervolgens kan er gekeken gaan worden hoe de energie die uw VvE alsnog nodig heeft geleverd en/of opgewekt kan worden. Beide uitdagingen kunnen op verschillende manieren opgelost worden. Het ligt voornamelijk aan de bouwkundige behoeftes van het gebouw en aan de wensen van de bewoners. Als die geïnventariseerd zijn, kan er een plan gemaakt worden dat op financiële haalbaarheid getoetst moet worden en door een ALV goedgekeurd moet worden. Voor het laatste is draagvlak onder de leden van de VvE erg belangrijk.

Het proces naar een duurzame VvE kan wat uitdaging met zich meebrengen. Laan35 heeft een verduurzamingstraject opgezet om het bestuur en de beheerder van VvE’s te ontzorgen en begeleiden tijdens dit proces. Met ons beproeft stappenplan helpen wij u uw VvE te verduurzamen.

Contact opnemen Vrijblijvende offerte


Het Verduurzamingstraject

Het verduurzamingstraject van Laan35 omvat het hele proces van het verduurzamen van een VvE, maar kan ook per onderdeel afgenomen worden. Tijdens het verduurzamingstraject worden de beheerder en het bestuur meegenomen door de jungle van keuzes. Er lopen een aantal processen tegelijkertijd naast elkaar. Zo wordt er bouwkundig en energetisch gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het specifieke gebouw. Daarnaast wordt er gekeken voor welke subsidies en leningen de VvE in aanmerking komt, wat de voorwaardes zijn voor de subsidies en leningen en het aanvraagproces wordt begeleid. Er wordt een financieel overzicht gemaakt van de verschillende verduurzamingsopties en het bestuur wordt begeleid in het creëren van draagvlak onder de leden van de VvE. Dit laatste punt, het creëren van draagvlak, is erg belangrijk en wordt daarom meerdere keren tijdens het proces aangepakt. De leden moet zich gehoord voelen, moeten begrijpen wat de voor- en nadelen van de verschillende keuzes zijn en moeten inzien waarom ze geld moeten investeren en wat ze daarvoor terug krijgen. Wat is het voordeel van verduurzamen? Een aangenaam binnenklimaat en een lagere energierekening. Uiteindelijk worden de verschillende verduurzamingsopties goed onderbouwd aan de leden van de VvE voorgelegd en wordt de beslissende ALV begeleid.


Het Stappenplan

Stap 1

• Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen
• Maatwerkadvies opstellen
• Duurzaam MJOP opstellen
• Start draagvlak creëren onder de leden van de VvE

Resultaat: Een overzicht van de huidige situatie van het gebouw en de verduurzamingsmogelijkheden

Stap 2

• Bewoners-enquête afnemen
• Checklist (bouwkundig, juridisch, financieel en organisatorisch)
• Draagvlak creëren onder de leden van de VvE
• Plannen aardgasvrij gemeente inventariseren
• 3 á 4 verduurzamingspakketten samenstellen
• Financieel overzicht opstellen
• Pakketten goed onderbouwd presenteren op de ALV

Resultaat: ALV beslist dat een van de pakketten gedetailleerd uitgewerkt gaat worden.

Stap 3

• Gekozen pakket bouwkundig uitwerken
• Financieel overzicht gekozen pakket verfijnen

Resultaat: ALV beslist welke werkzaamheden daadwerkelijk aanbesteed gaan worden.

Stap 4

• Subsidies aanvragen voorbereiden en begeleiden
• Lening aanvragen voorbereiden en begeleiden

Resultaat: Een goed gefinancierd verduurzamingsplan

Stap 5

• Aanbesteding uitzetten
• Vergunningen aanvragen
• Bouwvergaderingen bijwonen
• VvE bestuur op de hoogte houden
• Uitvoering werkzaamheden begeleiden

Resultaat: Een duurzame VvE!


Waarom Laan35

• Volledige ontzorging van de VvE-beheerder en VvE-bestuurder;
• Heldere omschrijving van kosten en de hoogte van subsidies;
• Wij kijken altijd scherp naar het juiste moment voor verduurzaming;
• Snelle en duidelijke communicatie is bij ons primair;
• Aanbevelingen voor herstel en renovatie;
• Prettig leesbaar en begrijpelijk geformuleerd, zowel voor bestuurder als uitvoerder;
• Snelle levering door heel Nederland;
• Complexe panden, moeilijke locaties en onderliggende splitsingsaktes zijn voor ons geen enkel probleem.
• Verder zijn wij ook in staat om u onderhoudswerkzaamheden te begeleiden.
• Laan35 heeft ruime ervaring met het voorbereiden en onder toezicht houden van onderhoudswerkzaamheden.


Subsidies en leningen voor VvE

Om u nog beter van dienst te zijn kunnen wij, als gemachtigde, subsidies en leningen voor u aanvragen. U kunt hierbij profiteren van een SEEH-subsidie die op kan lopen tot wel 75%! Daarnaast is er speciaal voor VvE’s een lening via het Nationaal Warmtefonds mogelijk. Deze lening wordt vanuit de VvE aangegaan en gaat via de servicekosten mee naar de volgende eigenaar wanneer een appartement verkocht wordt. Uiteraard maken wij dit allemaal graag inzichtelijk voor u tijdens een kennismakingsgesprek. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of plan vrijblijvend een adviesgesprek in.

Totale verduurzaming

Of het nu gaat om de transitie van het vastgoedobject of uw woning, voor advies, begeleiding en toezicht bij verduurzaming bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden waarop wij het vastgoed duurzaam, toekomstbestendig en veilig kunnen maken.

Overige oplossingen

(Hellende) dakeninspecties

Een overzicht van al uw onderhoudswerkzaamheden, kosten en duurzaamheidsambities.

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Een overzicht van al uw onderhoudswerkzaamheden, kosten en duurzaamheidsambities.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Weet wanneer en waarom u welk onderhoud moet uitvoeren met het meerjarenonderhoudsplan van Laan35.

Voorbereiding en toezicht

Goede voorbereiding, begeleiding en afronding. Wie voor Laan35 kiest, gaat voor gemak en nazorg.

Technisch beheer

Bewaking en beheer van alle dagelijkse en projectmatige onderhoudswerkzaamheden.
Consultancy bij bouw

Consultancy

Inrichting en ondersteuning bij alle software voor vastgoedbeheer. Efficiënt en geautomatiseerd.
020 - 787 0835 Offerte aanvragen