Nieuws van Laan35

Omdat wij u graag op de hoogte houden.

Verplichte minimale reservering VvE

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud en herstel van het gebouw. Dit is ingegaan per januari 2018.

De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.

De verplichte maandelijkse reservering voor VvE’s is onderdeel van de wet ‘Verbeteren functioneren VvE’. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Inspecties en het Coronavirus

Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Coronavirus (Covid-19) heeft Laan35 maatregelen genomen. Al het personeel van de organisatie werkt vanuit huis.

De vastgoed inspecties kunnen doorgaan wanneer zowel de inspecteur als de bewoner/gebruiker van het te inspecteren object extra voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Hierbij gelden de volgende instructies:

Inspecties

  • Inspecties door Laan35 vinden plaats door maximaal 1 inspecteur;
  • Tijdens inspecties wordt er minimaal 1.5 meter afstand bewaard;
  • Er worden extra hygiëne maatregelen in acht genomen.

Om tijdens de minimale afstand van 1.5 meter te kunnen bewaren verzoeken wij de bewoner /gebruiker van het te inspecteren object om de volgende punten in acht te nemen:

  • Wilt u er tijdens de afspraak rekening houden dat er zo min mogelijk personen in de nabijheid van de inspecteur komen;
  • Wilt u bij het openen van de deur afstand bewaren tot de drempel;
  • Wilt u de inspecteur voorgaan in de woning, waarbij de inspecteur continue minimaal 1.5 meter afstand tot u bewaart
  • De (tussen)deuren worden gesloten door de inspecteur.

Hygiëne en (milde) verschijnselen

  • Indien u of uw huisgenoten (milde) griepverschijnselen heeft of verkouden bent verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor het inplannen van een nieuwe afspraak. De inspectie kan in dit geval niet doorgaan en er dient een nieuwe afspraak te worden gemaakt. Ditzelfde geldt als de inspecteur (milde) griepverschijnselen heeft of verkouden is. De inspecteur zal dan contact met u opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.
  • Om bacteriële overdracht te minimaliseren verzoeken wij u de inspecteur na de inspectie in de gelegenheid te stellen om zijn/haar handen te wassen met zeep

Met deze maatregelen vertrouwt Laan35 erop dat de maatregelen van het RIVM gevolgd worden en dat wij samen werken aan een gezonde leefomgeving. Heeft u vragen neem contact via info@laan35.nl of 020-787083

LinkedIn

Laan35 is een dynamische onderneming die continu in beweging is. We maken dan ook veel leuke dingen mee, die we graag met u delen!

Weer een nieuwe vacature voor onze groeiende onderneming, een interessant artikel wat we graag met u delen, iets wat we hebben meegemaakt of gewoon een leuk moment op kantoor. U vind het allemaal op onze LinkedIn pagina! De plek voor het laatste Laan35 nieuws.

020 - 787 0835 Offerte aanvragen