Calimiteiten

Calimiteiten

Gaslucht
Wanneer u een gaslucht ruikt dient de u de volgende procedure te volgen
1. Draai de gaskraan in bij de hoofdaansluiting (in de meterkast) dicht
2. Ga naar buiten en bel het nationaal storingsnummer voor gas en stroomstoringen: 0800-9009
3. Bel onze storingsdienst nadat uw netbeheerder langs is geweest en de situatie ter plekke heeft gecontroleerd.

Lekkage (vanuit een leiding)
1. Controleer of andere bewoners in het pand geen lekkage veroorzaken (badwater/vaatwasmachine/wasmachine).
2. Bel uw service dienst, heeft u die niet dan belt u ons storingsnummer er zorgen wij ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk wordt opgepakt.

Lekkage (vanaf het dak)
1. Controleer op een veilige manier (minimaal 4 meter dan de dakrand) of er afvoerputten verstopt zitten
2. Is dit niet het geval bel dan de dakdekker waar u een contract mee heeft of belt u ons stortingsnummer en wij zorgen ervoor dat uw klacht zo spoedig mogelijk opgelost wordt.

020 - 787 0835 Offerte aanvragen